Y Cyfarwyddwyr

 

“Roedd dod o hyd i gyfarwyddwyr yn dasg anodd, yn enwedig gan fod angen lleiafswm o 4 ar gwmni buddiant cymunedol, a bod rhedeg y cwmni yn gwbl wirfoddol. Er mwyn i’r busnes ddod yn ddichonadwy roedd angen unigolion o safon uchel arnom i helpu i lywio’r fenter newydd hon…
Yn ddealladwy cymerodd sawl mis i ddod o hyd iddynt, ond rwyf mor falch o ddweud bod y bwrdd cyfarwyddwyr hwn wedi helpu i gyflawni fy nodau cychwynnol ond mewn gwirionedd llawer mwy.

Victoria Purewal

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr