Arbenigeddau

Fel sefydliad sy’n seiliedig ar aelodaeth, gallwn fod yn hyblyg, yn adweithiol ac yn ymatebol i geisiadau o unrhyw faes neu ddisgyblaeth oherwydd…

Mae ein harbenigedd aelodau yn cynnwys:

Papur

 • Ffotograffau
 • Yn gweithio ar bapur
 • Archifau
 • Ffacsimili
 • Celfyddyd gain

Celfyddyd gain

 • Ar gynfas
 • Amlgyfrwng

Tecstilau

 • Dodrefn
 • Gwisgoedd
 • Tapestri
 • Rygiau
 • Lledr

Hanes natur

Daeareg
 • Ffosilau
 • Mwynau
 • Gemfeini
Sŵoleg
 • Casgliadau hylif
 • Tacsidermi
 • Sgerbydau
 • Cregyn
Botaneg
 • Herbaria rhwym
 • Planhigion gwasgu
 • Pren
 • Hadau

Llyfrau

 • Lledr
 • Papur
 • Memrwn
 • Llawysgrifau
 • Offer aur
 • Goreuro ymyl

Gwrthrychau

 • Hanes cymdeithasol
 • Teganau
 • Offer

Gwrthrychau diwydiannol

 • Gwaith metel
 • Peiriannau – gweithio a statig

Cyfryngau digidol

 • Storio
 • Achubiaeth
 • Cadw tŷ